Onze Dagbesteding

Wij zijn 4 dagen per week geopend. Maandag en vrijdag van 10.00u tot 15.00u. Dinsdag en donderdag van 13.00u tot 18.00u.

Wij vinden het belangrijk om de activiteiten af te stemmen naar uw wensen.

Indien u interesse heeft, laat het ons dan even weten! U bent van harte welkom om een middagje bij ons te komen kijken. Het is wel van belang dat u recht heeft op een indicatie.

Waarom Dagbesteding?

Waarom willen mensen actief zijn?  Dat kan van mens tot mens verschillen bijvoorbeeld:

 • Om verveling tegen te gaan   
 • Zich nuttig voelen
 • Samen zijn met anderen
 • Zich gewaardeerd voelen 
 • Afleiding hebben
 • Regelmaat vinden in het dagelijks leven.  

Onze activiteiten helpen om deze behoeften te bevredigen, waardoor mensen het leven als zinvol ervaren.

De behoefte aan zinvolle dagbesteding 

Veel mensen die je als zorgverlener tegenkomt hebben moeite met het zinvol invullen van de dag. Zij hebben behoefte aan ondersteuning bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten. Het doel van activiteitenbegeleiding is dan ook te omschrijven als:   

”Het activeren en begeleiden tot een zinvolle dagbesteding van mensen die daar zelf onvoldoende vermogen voor hebben. ” 

De uitgangspunten van onze dagbesteding:

 • Participatie van onze cliënten in de maatschappij.
 • Het opdoen van sociale contacten.
 • Zinvolle invulling aan de dag.
 • Dagritme bewaken.
 • Het aanleren vaardigheden (binnen zijn of haar niveau) en verder uitbouwen van deze vaardigheden.

Bij dagbesteding gaat het om zinvolle dagbesteding, gericht op het behoud of de ontwikkeling van vaardigheden van mensen. Tijdens onze intake maken wij met u een inventarisatie die een overzicht geeft van hoe gemeenten invulling geven aan dagbesteding en welke ambities en uitdagingen zij voor de komende periode zien.

Doelgroep


Groepen met een groepsgrootte van maximaal 10 cliënten per twee medewerkers, woonachtig in de wijk die een indicatie of beschikking hebben voor dagbesteding. De dagbesteding is met name gericht op cliënten met een beperking of worden beperkt door de eenzaamheid die zij ervaren en daardoor depressief worden.

Doelstelling


De cliënten van Friendly Care wordt een gevarieerd en gestructureerd middagprogramma aangeboden, bovendien willen we de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het welbevinden van de cliënten in stand houden en waar mogelijk is bevorderen. De structuur, begeleiding en ondersteuning van zowel de cliënt en de eventuele mantelzorger zorgt voor veiligheid, duidelijkheid en herkenning. Met deze aanpak kunnen we opname in een woon- en zorgcentrum of verpleeghuis uitstellen of voorkomen.  

De hoeveelheid dagdelen hangt af van de indicatie of de beschikking.