Klachtenprocedure

Alle begeleiders van Friendly Care zetten zich in, om u als cliënt tijdens de dagbesteding zo goed mogelijk te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u een negatieve ervaring meemaakt of dat Friendly Care niet voldoet aan uw verwachting. Er zijn verschillende manieren waarop u uw klacht of negatieve ervaring kunt melden:

Bespreek uw klacht met de begeleiders, tijdens dit gesprek mag u iemand meenemen die u kan helpen.

Dien een officiële klacht in bij Friendly Care door middel van een brief. In uw brief beschrijft u de volgende punten: 

  • Waarover heeft u een klacht? 
  • Wanneer heeft deze plaatsgevonden?
  • Wie waren erbij betrokken?
  • Waar vond het plaats?
  • Waarin schoot de dagbesteding Friendly Care tekort?

U kunt dan binnen 5 werkdagen reactie terug verwachten door middel van een brief.

Neem contact op met externe instanties
Je kunt de klacht ook melden bij de gemeente Rotterdam, klacht-gemeente-rotterdam. via het klachtenformulier; U kunt de klacht ook melden bij de geschillencommissie zorginstellingen. Voor informatie kun u kijken op de geschillencommissie.

Geschillencommissie
tel: 070 – 310 53 93
E-mail: info@klachtenloket-zorg.nl
Website: www.klachtenloket-zorg.nl

Welke klachten behandelt Dagbesteding Friendly Care;

  • Begeleiding die je hebt gekregen van Friendly Care.  
  • De manier waarop begeleiders met u omgaat. 
  • Als de begeleiding niet goed is.
  • Als de gegeven informatie van Friendly Care niet klopt. 
  • Als er niet goed met je beperkingen rekening gehouden wordt.

Ook klachten die bovenstaand niet staan omschreven nemen wij serieus.