Over Friendly Care


Even voorstellen:

Mijn naam is Tonie Dumee. Vanaf 1 0ktober 2016 ben ik met mijn eigen huiskamer / dagbesteding begonnen. Na in een aantal banen in de dagbesteding te hebben gewerkt, kreeg ik de mogelijkheid om voor mijzelf te beginnen. Voor mij is het heel belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen en dat zij zichzelf kunnen zijn.

 

Waar staat Friendly Care voor:

Het bieden van professionele en zinvolle dagbesteding. Werken aan de verbetering van de (re-) integratie van mensen met een beperking in de samenleving. We gaan respectvol met elkaar om en de mening van de cliënt is belangrijk!

Wat doen wij onder ander op de dagbesteding:

We starten altijd op met een kopje koffie of thee en het bespreken wat ons dagelijks bezig houdt. Daarna zijn er mogelijkheden voor o.a.:

  • Spelletjes
  • Creatieve Activiteiten ( zie onze foto’s)
  • Groepsgesprekken (zintuigactivering)
  • Uiterlijke verzorging (gezicht en handen)
  • Ontspanningsoefeningen
  • Bewegen
  • Computerlessen
  • Wandelingen
  • Uitjes

We sluiten altijd af met een warme maaltijd.

Personele bezetting van Friendly Care
Gediplomeerde activiteitenbegeleiders, stagiaires en vrijwilligers die worden aangestuurd door een teamleider. Gezamenlijk wordt er gezorgd voor de uitvoering van het activiteitenprogramma.   

Activiteiten
De dagbesteding werkt met activiteitenschema’s die elke drie maanden rouleren. Ook wordt er gewerkt met een thema. De volgende activiteiten worden veel gebruikt: Oriëntatie op de samenleving door het voorlezen en bespreken van de krant, muziek, creatieve activiteit, denksport, (zowel individueel als in groepsverband.) reminiscentie (vroeger en nu), beweging, uiterlijke verzorging en ontspanning. De belangrijkste activiteiten die worden aangeboden zijn die activiteiten die passend zijn bij de individuele behoeften van de cliënt en de wensen van de cliënt worden daar in meegenomen. 

Integratie via andere activiteiten
Om de integratie te bevorderen is het belangrijk dat de cliënten worden gestimuleerd deel te nemen aan de algemene activiteiten die worden aangeboden bij Friendly Care. Ook zijn we leuke activiteiten in de wijk aan het opzetten waar de cliënten van Friendly Care ook aan mee mogen doen. Het doel hierbij is om bewoners kennis te laten maken met de cliënten en bezoekers zelf.