Uitsluitcriteria


 1. Ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht of begeleiding.
2. De cliënt heeft geen enkele baat meer bij het bezoeken van de dagbesteding.
3. De cliënt heeft door de cognitieve achteruitgang één op één begeleiding nodig, waardoor medecliënten ernstig belemmerd worden in het functioneren in de groep.